Тържественото откриване на новата 2020/2021 учебна година ще бъде на 15.09.2020 г. от 10:00 ч. в двора на ОУ „Аверкий Попстоянов“- гр. Рила.

Всички ученици да бъдат с маски и личен дезинфектант, подсигурени от родителите. След ритуала учениците ще получат указания от класните си ръководители за предстоящата учебна година.