Начало

А наесен, ах наесен ще се върнем дружно в клас,

ще започнем пак с песен първият учебен час!

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Тържественото откриване на учебната 2018/2019 година ще се проведе

на 17 септември /понеделник/ от 10 часа в двора на ОУ „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила